მორბენალი სტრიქონი 48 სთ 5 ლარი

საიტის საწყის გვერდზე საინფორმაციო ბანერის დაბლა 2 კვირა 40 ლარი

საიტის მარჯვენა და მარცხენა გვრდზე რომელიც ჩანს ყველა გვერდის თვარიელების დროს
2 კვირს 60 ლარი

დასაქმების განსთავსება 1 თვე 10 ლარი

რაც შეხება ყიდვა გაყიდვის მომსახურებს ის სრულიად უფასოა.

შეგიძლიათ გვერდის ყიდვა ჩვენივე საიტზე რომლის like იქნება თქვენს სარეკლამო ბანერზე მიმაგრებული.
სადაც შეგეძლებათ განათავსოთ ვიდეო, ფოტო, მასალა. გვერდის ღირებულება 30 ლარი. რომელიც გადმოდის თქვენს
საკუთრებაში, გვერდის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.   

ასევე შეგიძლიათ flash ბანერის დამაზდება ჩვენთან.

www.wsa.ge
 საიტის რუკა